List of photos
Interventional X-Ray

Interventional X-Ray

                 
Azurion 3 F12                                                               Azurion 3 F15
Për më shumë informacione, kliko këtu                       Për më shumë informacione, kliko këtu
 
           
 
Azurion 7 C12 & Azurion 7 F12                                  Azurion 7 C20 & Azurion 7 F20
Për më shumë informacione, kliko këtu                       Për më shumë informacione, kliko këtu
 
          
 
Azurion 7 B12/12                                                          Azurion 7 B20/12
Për më shumë informacione, kliko këtu                        Për më shumë informacione, kliko këtu
 
           
 
Azurion 7 B20/15                                                          Allura Xper FD 10 - DS
Për më shumë informacione, kliko këtu                        Për më shumë informacione, kliko këtu
 
          
 
Allura Xper FD20                                                           Allura Xper FD 10/10 - DS
Për më shumë informacione, kliko këtu                        Për më shumë informacione, kliko këtu
 
           
Allura Xper FD 20/10                                                     Allura Xper FD20/20
Për më shumë informacione, kliko këtu                        Për më shumë informacione, kliko këtu
 
          
 
Veradius Unity                                                                               BV Pulsera
 Për më shumë informacione, kliko këtu                                      Për më shumë informacione, kliko këtu
 
 
Diamond Select BV Endura 
Për më shumë informacione, kliko këtu