Kontakti
Mobile 1: +377 45 600 910
Mobile 2: +377 44 116 049
Fix: +381 38 400 019
Address: Lagja Kalabria , Rr.Sylejman Vuçitërna nr. 51 10000 Prishtina, Kosova
Kontakti