List of photos

Coronary Intervention

          
 
XIENCE SIERRA EVEROLIMUS ELUTING                            ABSORB GT1 BIORESORBABLE 
CORONARY STENT SYSTEM                                                VASCULAR SCAFFOLD
Për më shumë informacione, kliko këtu                         Për më shumë informacione, kliko këtu
 
 
          
 
XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING                          XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING 
CORONARY STENT SYSTEM                                               CORONARY STENT SYSTEM
Për më shumë informacione, kliko këtu                          Për më shumë informacione, kliko këtu