List of photos
Magnetic Resonance Imaging MRI

Magnetic Resonance Imaging MRI

          
 Ingenia 1.5T                                                                             Ingenia 1.5T CX
 Për më shumë informacione, kliko këtu                                  Për më shumë informacione, kliko këtu
           
 Ingenia 1.5T  S                                                                                 Ingenia 3.0T 
 Për më shumë informacione, kliko 
këtu                                          
Për më shumë informacione, kliko këtu
 
 
 
 
Ingenia 3.0T CX 
Për më shumë informacione, kliko këtu